Hygienické opatrenia v zmysle nariadenia Úradu verejného zdravotníctva

  • vstup len pre osoby s kompletným očkovaním alebo po prekonaní Covid

 

  • vstup a pobyt vo vnútorných priestoroch  obchodného domu a v prevádzkach len s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor FFP2)

 

  • pri vchode do jednotlivých prevádzok aplikujte dezinfekciu na ruky alebo použite jednorázové rukavice

 

  • zachovávajte odstupy osôb minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v jednej domácnosti)

 

  • počet zákazníkov: 1 zákazník na 15 mplochy