V časoch, keď slová ako elegancia, dobrý vkus či kvalita strácajú pravý význam pod vplyvom štandardu chuti masovej výroby, sa ešte vždy nájdu ľudia, ktorí sú stále ochotní hľadať štýl a pridanú hodnotu pre vytvorenie čohosi nového a originálneho so zmyslom pre priestor a pohodlie. Vzorec je jasný: prehodnotiť a inovovať hodnotu elegancie, teda vysoká kvalita nábytku v príťažlivej a elegantnej forme v pomere s potrebou funkčnosti dnešnej doby.

ZNAČKY, KTORÉ ZASTUPUJEME

>      Adriani e Rossi
>      DVO ( kancelársky nábytok)
>      Millefiori
>      Nardi (záhradný nábytok)
>      Connubia
>      Chateau d’Ax
>      Modenese Gastone