Výstava sôch Michala Šudu

Torzo, 2002

Kto je Michal Šuda?

Narodil sa 21. septembra 1974 v Bratislave. V rokoch 1987 – 1992 šudoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave na oddelení keramiky u Michala Zdraveckého a v rokoch 1993 – 1999 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na katedre sochárstva u prof. Juraja Meliša.

 

V rokoch 1997 – 1998 študoval na Muthesius Kunsthoschule a v 2001 – 2002 na Universität für Angewandte Kunst vo Viedni v atelíeri figurálneho sochárstva u prof. Gerdy Fasselovej.

V rokoch 2008 – 2011 absolvoval doktorandské štúdium na Ústave dizajnu FA STU v Bratislave u doc. Milana Lukáča.

Žije v Bratislave a venuje sa sochárskej tvorbe a objektu i realizáciám do architektúry. Bol účastníkom viacerých sympózií a jeho diela v exteriéri boli realizované v Nemecku i na Cypre. Má za sebou bohatú pedagogickú činnosť a dnes pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Ústave výtvarnej tvorby a multimédií FA STU v Bratislave.

 

Výstava diel Michala Šudu bude prebiehať od mesiaca september v priestoroch Atrium – dom nábytku.