A.T.R.I.U.M s.r.o.

Sídlo spoločnosti:

Einsteinova 9
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 50 002 937
zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo 106897/B